filter

Filter

Alle programma's
TVW
RAS
RES

Stad aan t Haringvliet

Stad aan ’t Haringvliet is op Goeree-Overflakkee een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Toen de ambitie werd uitgesproken door de overheid om op termijn aardgasvrij te worden, nam een groep inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet het initiatief voor het verduurzamen van de kern. één van de kernen binnen klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee waar blijkt dat duurzaamheid leeft op het eiland. Een voorbeeld is het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij. Deze groep inwoners is actief betrokken bij het verduurzamen van Stad aan ’t Haringvliet. Zij organiseren voor geïnteresseerden informatieavonden en zetten energiecoaches in voor het uitvoeren van een woningscan. Zo’n woningscan geeft inzicht in nodige duurzaamheidsmaatregelen om de woning energiezuiniger te maken. Ook geeft het informatie over de kwaliteit van de gasleiding. Dit laatste is belangrijk met het oog op een mogelijke overstap van aardgas naar groene waterstof voor verwarming van de woning.

Samen met de partijen Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee werkt het inwonersinitiatief aan Stad aan ‘t Haringvliet aardgasvrij te maken . Onderzocht wordt of het mogelijk is woningen te verwarmen door groene waterstof te leveren via de bestaande aardgasleidingen in combinatie met een speciale waterstofketel in de woningen.

Doe je mee?

Stad aan 't Haringvliet
Stad Aardgasvrij
Gemeente Goeree-Overflakkee
Vernieuwen en verbetering riolering
Gemeente Goeree-Overflakkee
Vernieuwen en verbetering riolering

Nieuws

Hoe klimaatkrachtig is jouw wijk?

Wil je weten hoe het staat met energiegebruik in jouw buurt of straat? De tool Datavoorziening Gebouwde Omgeving van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft inzicht in de stand van zaken in jouw buurt. In de tool wordt bestaande data over bijvoorbeeld energiegebruik, energielabels, warmte- en wateroverlast weergegeven in kaarten....

Lees verder
Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stelt participatiekaders KKGO vast
9 april 2021
Windmolens Haringvlietdam
8 april 2021
Bewonersbijeenkomst 24 maart 2021
31 maart 2021
Meer nieuws

Downloads

Het project Stad Aardgasvrij maakt deel uit van programma H2GO, waarin gemeente Goeree-Overflakkee en partners samen verschillende waterstofprojecten ontwikkelen. Via H2GO kan het project aansluiten op kennis en ontwikkelingen uit de andere projecten en samen optrekken in subsidieaanvragen en lobbytrajecten: https://h2goeree-overflakkee.com/

Inventarisatie warmte Stad aan ’t Haringvliet

Meer weten over aardgasvrije initiatieven. Kijk hier: https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/default.aspx

Lees meer over het inwonersinitiatief Stad aan Aardgasvrij op https://stadaardgasvrij.nl/