Energiepark Haringvliet Goeree-Overflakkee officieel geopend

Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg

Dinsdagmiddag 21 maart opende energiemaatschappij Vattenfall Nederland het energiepark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Namens de gemeente was wethouder Duurzaamheid Tea Both aanwezig. Het energiepark Haringvliet is uniek omdat op deze plek wind, zon en batterijen met elkaar worden gecombineerd. Daarmee wordt productie van energie goedkoper, de beschikbare netcapaciteit beter gebruikt en is er minder impact op de omgeving. Het is de eerste keer dat Vattenfall de drie technieken op één plek met elkaar combineert wat het een blauwdruk maakt voor toekomstige projecten.

Wethouder Tea Both: “Dit Energiepark past vanwege het innovatieve karakter, de combinatie van wind, zon en batterijen, heel goed bij onze ambities op Goeree-Overflakkee. We werken hier hard aan de energietransitie en hebben al behoorlijk wat stappen gezet. Dit bijzondere energiepark waar ook efficiënt met ruimte wordt omgegaan, past daarom goed bij onze ambities om samen te werken aan een duurzame toekomst. Daarnaast draagt het windpark via het Windfonds bij aan een betere en duurzame leefomgeving op Goeree-Overflakkee. “

Het energiepark bestaat uit zes windmolens, 115.000 zonnepanelen en een grote batterij, verdeeld over 12 zeecontainers vol accu’s. De drie technieken delen gezamenlijk dezelfde netaansluiting. Verwacht wordt dat het park jaarlijks ongeveer 140 GWh stroom gaat produceren, dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 40.000 huishoudens.

Zon en wind vullen elkaar aan 
Zon en wind vullen elkaar goed aan. Zonnepanelen produceren overdag energie, terwijl windturbines vaak ’s nachts meer opleveren. Ook in de seizoenen vullen beide elkaar aan: windturbines leveren in de winter de meeste elektriciteit, terwijl zonnepanelen dit juist in de zomer doen.

Ruimte wordt efficiënt gebruikt
Door de zonnepanelen en de windmolens bij elkaar te plaatsen wordt beschikbare ruimte efficiënt gebruikt waardoor er meer ruimte overblijft voor andere functies in de omgeving, zoals landbouw en recreatie. Bovendien is de landschappelijke impact minder. 

Windfonds
Om omwonenden financieel mee te laten profiteren in de inkomsten werd samen met andere initiatiefnemers van windprojecten het Windfonds Goeree-Overflakkee opgericht. Eigenaren van windparken die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Inwoners en organisaties kunnen beroep doen op het Windfonds voor ondersteuning van lokale projecten.  

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de direct omwonenden van het windpark. Deze huishoudens ontvangen een jaarlijkse vergoeding vanuit het windpark. 

Kijk hier naar de video van Vattenfall over het unieke karakter van Energiepark Haringvliet: https://bit.ly/3NghiWn en lees hier meer over het project op de website van de energiemaatschappij: Energiepark Haringvliet: combinatie wind, zon en batterijen is blauwdruk voor de toekomst – Vattenfall NL.

Terug