Enquêteresultaten Sommelsdijk

Begin van dit jaar hield de gemeente een online enquête over duurzaamheid. De enquête is goed ingevuld, waarvoor onze dank! Het geeft een beeld hoe de inwoners denken over het klimaat en duurzaamheid. Wat vinden de inwoners van Sommelsdijk?

Er wordt al veel gedaan aan besparing en duurzame opwekking in huis

Ruim 50% van de respondenten heeft al daken, muren, glas en vloeren geïsoleerd. Vooral kleine besparende maatregelen worden toegepast: ruim 70% van de huishoudens past deze al toe en nog eens 20% is van plan dit in de toekomst te doen. Ook zonnepanelen doen het goed in Sommelsdijk: 40% van de respondenten heeft ze al op dak liggen en bijna 30% wil ze binnenkort plaatsen. Het realiseren van een groen dak is minder in trek. Ook elektrisch rijden is niet populair.

Betaalbaarheid, impact op het landschap en keuzevrijheid zijn belangrijk

De betaalbaarheid van duurzame oplossingen is een belangrijk punt: bijna 70% maakt zich zorgen over de kosten voor het verduurzamen van de woning. Voor oplossingen buiten de eigen woning, zegt 90% van de mensen dat dit geen grote impact mag hebben op het landschap. Ook vinden inwoners het belangrijk dat zij een passende oplossing kunnen kiezen voor hun eigen woning. Maatwerk is dus erg belangrijk.

Grote behoefte om mee te denken en mee te doen!

Meer dan 40% van de respondenten wil bij het project betrokken zijn. Online enquêtes, (digitale) bewonersavonden en deelname aan een werkgroep zijn het meest populair. 10% van de respondenten wil meedenken in de planfase, bijvoorbeeld in de vorm van een inwonerspanel. Ongeveer 33% van de inwoners wil betrokken worden zodra de plannen gereed zijn. Wel willen zij tijdens het traject geïnformeerd worden over de voortgang, door digitale nieuwsbrieven en via de lokale krant. 20% van de respondenten wil niet meedenken. Een volledig overzicht van de resultaten vindt u hier.

Terug