Enquêteresultaten Stellendam

Begin van dit jaar hield de gemeente een online enquête over duurzaamheid. De enquête is goed ingevuld, waarvoor onze dank! Het geeft een beeld hoe de inwoners denken over het klimaat en duurzaamheid. Wat vinden de inwoners van Stellendam?

Er wordt al veel gedaan aan besparing en duurzame opwekking in huis

Veel inwoners van Stellendam hebben al stappen gemaakt naar een klimaatkrachtige toekomst. 60% geeft aan dat ze daken, muren, glas en vloeren hebben geïsoleerd. Ook kleine besparende maatregelen worden toegepast: ruim 80% van de huishoudens past deze al toe en nog eens 15% is van plan dit in de toekomst te gaan doen. Zonnepanelen doen het ook goed in Stellendam: 55% van de respondenten heeft ze al op dak liggen en bijna 25% wil ze binnenkort gaan plaatsen. Het realiseren van een sedumdak (groen dak) is minder in trek en ook elektrisch rijden is niet populair.  

Betaalbaarheid, impact op het landschap en keuzevrijheid zijn belangrijk Inwoners vinden het belangrijk dat duurzame oplossingen betaalbaar zijn: bijna 70% maakt zich zorgen over de kosten. Voor oplossingen buiten de eigen woning, zegt meer dan 90% dat dit zo min mogelijk impact moet hebben op het landschap. Wat ook belangrijk is, is een passende oplossing voor de eigen woning. Maatwerk dus.

Grote behoefte om mee te denken en mee te doen! Wat wij heel fijn vinden om te horen is dat inwoners graag betrokken willen zijn. Zo’n 20% wil meedenken tijden de planfase. Ruim 50% wil een aantal keer tijdens het project betrokken worden, bijvoorbeeld via online enquêtes, (digitale) bewonersavonden of deelname aan een werkgroep. En een deel van de inwoners wil betrokken worden als de plannen gereed zijn. Een volledig overzicht van de resultaten vindt u hier.

Terug