Denk en doe mee

Wij willen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Samen nadenken over een plan voor schone en duurzame energie voor onze woningen en bedrijfsruimten. Ideeën bedenken om het energieverbruik op ons eiland flink terug te dringen. En oplossingen toepassen in tuinen en de openbare ruimte om regenwater de ruimte te geven en hittestress te voorkomen.

afbeelding

Bijeenkomsten

Tijdens informatiebijeenkomsten leggen we uit wat de rol is van de gemeente Goeree-Overflakkee en welke rol jij kunt spelen om ons doel te bereiken. Er is ruimte om initiatieven te bespreken en vragen te stellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Hiernaast een opsomming van de meest gestelde vragen.

15 juni 2021
Vervolgbijeenkomst Ooltgensplaat
Online
22 juni 2021
Vervolgbijeenkomst Stellendam
Online
23 juni 2021
Vervolgbijeenkomst Sommelsdijk
Online

Eerst volgende bijeenkomst:

Digitale bijeenkomst Stellendam
16 juni

16 juni om 19.30 uur organiseert klimaatkrachtig Stellendam een digitale vervolgbijeenkomst. In de vorige bijeenkomst is gevraagd naar kosten en opbrengsten bij het verduurzamen. In deze bijeenkomst zal Ward Mouwen een toelichting geven op een rekentool.  Verder was in de bijeenkomst ook behoefte om ervaringen en kennis uit te wisselen omtrent warmtepompen. Eric Droogendijk van Oost West Wonen zal zijn ervaring en kennis delen. In de vorige bijeenkomsten hebben wij ook aandacht gevraagd voor het opstellen van een klimaatplan voor Stellendam. Graag willen wij met u in gesprek hoe wij hiermee verder gaan en welke mate van inbreng u hier in wilt hebben.

Agenda:

  1. Opening
  2. Toelichting van Ward Mouwen over  de rekentool Greenvis.
  3. Wat zijn de verwachte totale kosten voor de maatschappij (Nederland)?
  4. Wat worden de verwachte (gemiddelde) kosten om een woning hierop voor te bereiden?
  5. Wat worden dan de maandelijkse/ jaarlijkse energiekosten voor een (gemiddelde) woning?
  6. Hoeveel CO2 verwachten we daarmee te besparen? Etc.
  7. Toelichting van Eric Droogendijk van Oost West Wonen over warmtepompen en de ervaringen van Oost West Wonen
  8. Hoe verder met het opstellen van het klimaatplan voor Stellendam
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De vergadering is in Teams

Wilt u aansluiten? Stuur dan een mail naar projectleiderstellendam@goeree-overflakkee.nl

Online