Door het gebruik van fossiele brandstoffen warmt onze aarde op. Ook als we nu zouden stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Deze gevolgen zijn: meer droogte, meer hittegevolgen, meer heftige regenbuien en een grotere kans op overstromingen. Daarom moeten we ons de komende jaren aanpassen.

Hoe gaan we om met klimaatverandering?

Wat doet de gemeente?

We houden in ons beleid rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe woonwijken en huizen. En natuurlijk bij het inrichten van de openbare ruimte. We letten op ligging en functie, maar ook op materiaalgebruik. Welke plekken geven juist schaduw als het heel heet wordt? Hoe vangen we water op tijdens hevige regenbuien? Zo maken we klimaatbestendige keuzes.

Wat doen we samen?

Heb je ideeën voor jouw straat, buurt of dorp? Laat dan van je horen! We kunnen je vaak helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een geveltuin. Maar ook voor het vergroenen van het trottoir of een groenblauw schoolplein. Neem contact op met de projectleider van jouw dorp.

Wat kan ik doen?

Alle kleine ingrepen in je tuin maken samen een groot verschil. Dus betegel niet je hele tuin, maar alleen een gedeelte. Zo kan regenwater makkelijke de bodem intrekken. De schaduw van een boom zorgt voor verkoeling op warme dagen. 

Tips:

  • Bespaar water. Vang regenwater op in een regenton. Zo voorkom je dat het riool extra wordt belast bij extreme neerslag. Het water dat je opspaart is perfect om de planten in de tuin water te geven.
  • Neem een dak met plantjes. Een dak met plantjes isoleert uitstekend en het gaat in vergelijking met een gewoon bitumendak veel langer mee.
  • Maak de tuin watervriendelijk. Leg grondstroken aan in plaats van tegels. Grind laat regenwater door, waardoor regenwater makkelijk in de grond kan wegzakken.

Subsidie minder tegels, meer groen in de tuin

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hevige neerslag. Dit leidt steeds vaker tot problemen op de laagstgelegen punten in de dorpen. De gemeente past op diverse punten de rioolsystemen aan om de overlast te verminderen, maar dat is voor de toekomst niet voldoende. De gemeente wil daarom inwoners stimuleren om hun tuin te ‘ontstenen’ en te ‘vergroenen’. Minder tegels en meer groen zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan wegzakken. Bij zware hoosbuien raakt het riool dan minder snel overbelast.

Meer informatie

wat gebeurt er in mijn dorpskern?

Op de kaart van Goeree-Overflakkee vind je per dorpskern welke projecten er zijn die ons eiland klimaatkrachtig maken.

Bekijk de projecten bij jou in de buurt
vrouw