In overleg met alle Europese landen heeft de Nederlandse overheid besloten om vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer te gebruiken. Dit komt doordat bij de verbranding van aardgas het broeikasgas Kooldioxide (CO₂) vrijkomt. En dat is slecht voor het milieu. Want broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde steeds warmer wordt. En dit kan veel problemen veroorzaken, waaronder de stijging van de zeespiegel. Door te stoppen met het gebruik van aardgas, werken we daarom aan een duurzamere samenleving.

Op weg naar aardgasvrij

Voor het verwarmen van onze huizen zullen we in de toekomst zoveel mogelijk gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.

Deze overgang van fossiele energie naar duurzame energiebronnen noemen we de energietransitie. Dit heeft ook voor u gevolgen, want waarschijnlijk wordt ook uw woning op dit moment met behulp van aardgas verwarmd.

Hoe gaan we onze huizen verwarmen?

Wat is de TVW?

Van elke gemeente wordt verwacht tegen het einde van 2021 een plan te hebben opgesteld waarin wordt aangegeven hoe we in de toekomst gebouwen op een schone en duurzame manier gaan verwarmen. Dit plan wordt een Transitievisie Warmte genoemd (TVW).

De komende tijd wil de gemeente daarom met u, de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, onderzoeken welke duurzame warmtesystemen het beste passen bij het eiland.

 

afbeelding

Het proces: lokale aanpak

Voor dit doel is het eiland verdeeld in veertien gebieden, met elk een dorpskern en het omliggende gebied, de zogenaamde “Warmtewijken”. Voor elke warmtewijk wordt een lokale invulling van de TVW gemaakt.

Alle bewoners en andere belanghebbenden worden van harte uitgenodigd om actief mee te denken en input te leveren rondom de warmtetransitie in hun warmtewijk.

Denk en doe mee!

We vinden belangrijk dat alle inwoners van Goeree-Overflakkee betrokken zijn bij zo’n grote verandering. Want het aanpassen van ons energiesysteem heeft veel invloed op hoe we wonen, werken en recreëren op ons eiland.

Daarom zetten we ons in voor een transparant participatieproces waarin iedereen over dezelfde objectieve informatie beschikt en het voor iedereen duidelijk is welke rol iedereen heeft in de besluitvorming.

wat gebeurt er in mijn dorpskern?

Op de kaart van Goeree-Overflakkee vind je per dorpskern welke projecten er zijn die ons eiland klimaatkrachtig maken.

Bekijk de projecten bij jou in de buurt
vrouw

Het Wijk UitvoeringsPlan (WUP)

Wanneer we het eens zijn over de best passende warmtesysteem(en) én wanneer besloten is vóór 2030 van het aardgas af te gaan, wordt het tijd voor de volgende stap: de uitvoering.

Om de uitvoering van de nieuwe warmteoplossing in goede banen te leiden zullen eerst lokale plannen worden gemaakt. Deze plannen worden Wijk UitvoeringsPlan (WUP) genoemd.

In het WUP worden de wensen van belanghebbenden vertaald in een Programma van Eisen. Het zal daarmee voor iedereen duidelijk zijn wat voor warmtesysteem er komt, wat de gevolgen voor iedereen zullen zijn en wanneer de werkzaamheden plaats zullen vinden.

Samen plannen maken

Bij het maken van de TVW en de WUP wordt rekening gehouden met de plannen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zo krijgt iedereen de tijd om zijn gebouw bijvoorbeeld (verder) te isoleren, en zich voor te bereiden op de overgang naar een nieuw warmtesysteem.

Daarnaast wordt onderzocht of er groepen gebouwen zijn die in dezelfde situatie zitten. Bijvoorbeeld rijwoningen die in dezelfde periode zijn gebouwd, of gebouwen met één eigenaar (zoals de woningcorporatie).

Hierdoor kunnen de kosten en eventuele overlast worden beperkt (de straat hoeft maar één keer open).

Lees verder over de volgende onderwerpen

Wat kan ik nu doen?

 

De energietransitie is van ons allemaal. We kunnen dit alleen door een goede samenwerking.

vrouw