filter

Filter

Alle programma's
TVW
RAS
RES

In het project Stad Aardgasvrij wordt onderzocht hoe de overstap van aardgas naar groene waterstof voor verwarming van woningen mogelijk is. Hierbij zijn een aantal aspecten belangrijk zodat deze overstap geen grote verandering en aanpassing voor de inwoners betekent. Daarom belooft het project dat er wordt gewerkt aan een betaalbare oplossing, één die veilig is en dat inwoners niet in de kou komen zitten. Hoe? Het antwoord hierop leest u hier de komende tijd.

De mogelijke overstap is op te delen in een aantal stappen. De belangrijkste is het instemmen van voldoende inwoners. Het doel is dat 70% van de inwoners de overstap wil maken. Als dit percentage niet gehaald wordt, zal de collectieve omschakeling van aardgas naar groene waterstof voor verwarming niet gebeuren. Dan zal er gezocht worden naar een alternatief zoals dat ook gebeurt in de andere kernen.

Voordat er gemeten wordt hoeveel inwoners de overstap willen maken, ontvangen zij een voorstel. Dit bestaat uit een collectieve oplossing waarbij verbranding van groene waterstof in cv-ketels en elektrisch koken het uitgangspunt is voor de overstap naar aardgasvrij verwarmen. Verder informeert het voorstel ook over individuele alternatieven wanneer een inwoner niet kiest voor de collectieve oplossing.

Veilig en anders niet

Waterstof in bestaande gebouwen is op verschillende plaatsen getest. Zo zijn er onder andere woningen uitgerust met verwarming op basis van waterstof in Rozenburg en in Delft (The Green Village). Dit betekent dat waterstof veilig ingezet kan worden voor verwarming van een woning of gebouw. Daarnaast was ook het project ‘tijdelijke ombouw van aardgas naar waterstof’ in Uithoorn een succes. In een aantal sloopwoningen werd het bestaande aardgasnet tijdelijk omgebouwd en geschikt gemaakt voor waterstof. Het project leerde ons bijvoorbeeld meer over hoeveel tijd het kost om het gasnetwerk gereed te maken voor het transport en gebruik van waterstof in bestaande woningen.

Nieuws

Project Stad Aardgasvrij ontvangt steun vanuit Green Deal H2-Wijken

Op 12 maart ondertekenden gemeente Goeree-Overflakkee en Stedin Netbeheer B.V. de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken.  In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Stad aan ’t Haringvliet is een van de twee...

Lees verder

Projectleider

Richard van As – Jacobsson projectleider

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld en of opgevolgd.

Agenda

In het proces om ons eiland te verduurzamen zijn dit een aantal belangrijke data: