Regionale Energiestrategie (RES)
Goeree-Overflakkee

Nederland is het Klimaatakkoord in 2019 vastgesteld. Het doel is de uitstoot van CO2 bijna helemaal te beëindigen in 2050. Dat is een enorme uitdaging. Nederland is daarvoor verdeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken de overheid, inwoners en ondernemers samen om dit voor elkaar te krijgen. Dit is niet vrijblijvend dus worden afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES).

Wat is de RES?

Daarin wordt aangegeven hoe wij dit in onze regio willen realiseren. We brengen de kansen in beeld die die Goeree-Overflakkee heeft. Er is hier geen industrie die warmte kan leveren aan huishoudens. We hebben wel ruimte en mogelijkheden om meer zon op daken te gaan produceren. Dan zal het elektriciteitsnet dit wel moeten kunnen aan- en afvoeren. Elke buurt heeft zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. De afspraken worden gemaakt door de overheid (gemeente, provincie, rijk en waterschap). Partners doen daarbij mee. Dit zijn bij voorbeeld de wooncorporatie, Deltawind, bedrijven en de landbouwsector. We spreken dus af wat we willen, maar ook wat we niet willen omdat we de kwaliteit van ons landschap willen behouden. Belangrijke afspraken die we komende jaren verder gaan uitwerken. Meer weten? Download de brochure

Bekijk de brochure

Het proces

In oktober wordt de Concept RES Goeree-Overflakkee ingediend. Vooraf hebben we besproken wat onze plannen zijn met de raden. Het Nationaal Programma RES zal de plannen van alle regio’s naast elkaar leggen. Daarna hebben we de tijd om tot 1 juli 2021 onze plannen verder uit te werken. Dan zal onze RES 1.0 gereed zijn.
Daarna zal om het jaar de RES worden geactualiseerd. Het wordt een langdurig proces, waarbij telkens nieuwe vragen aan de orde zullen zijn. Wat gebeurt er met het wagenpark? Wordt dit helemaal elektrisch? Dan zullen we daarop moeten in spelen. Met bewoners en bedrijven werken we samen om verder te verduurzamen en zo de CO2 uitstoot te beëindigen.

regio
Goeree-Overflakkee

Bijzonder is dat Goeree-Overflakkee als 1 gemeente ook 1 regio vormt. Dit komt omdat hier al veel is gedaan. Er wordt veel duurzame energie opgewekt met windturbines, zonnevelden en met zonnepanelen op daken. We zijn een afgebakend gebied vanwege onze ligging en we doen al veel aan duurzaamheid.

We zijn dus al op de goede weg.

  • Windpark bestaand

  • In aanleg

  • In voorbereiding

  • Zonneparken

De uitdagingen

We produceren dus al veel duurzame elektriciteit. Maar er is meer nodig. Zo’n 40% van onze energievraag komt uit de bebouwde omgeving; woningen en andere gebouwen. Voor een groot deel wordt daarin voorzien door het gebruik van aardgas. Dit moet de komende jaren dus worden beëindigd. We kunnen dit doen door nog meer te isoleren en over te stappen op andere energiebronnen. Dit meer zonne-energie zijn, maar door energie te halen uit de bodem of uit het oppervlaktewater. Die verandering vraagt om nieuwe technieken, nieuwe aanvoer (i.p.v. aargasleidingen) of opslag.

De RES achter de voordeur

Iedereen zal te maken krijgen met die veranderde energievraag, stoppen met gebruik van aardgas. Wat komt daarvoor in de plaats? Wat moet ik aanpassen in mijn woning? Hoe kunnen we de kosten beperken? Wat zijn de beste oplossingen voor mij en voor mijn buurt?
Dit zijn vragen die we gaan beantwoorden. Daarom werken we hierbij samen met alle betrokkenen, bewoners en bedrijven. We hebben wel tijd, maar gaan concreet aan de slag.