Terugblik bijeenkomst Ooltgensplaat (12 juli)

12 juli was alweer de vijfde digitale bewonersbijeenkomst met de meedenkers van Ooltgensplaat. We hebben teruggekeken op de fysieke werksessies van de deelgroep Techniek en de deelgroep Isolatie.

De deelgroep Techniek is vooral gericht op biogas en de opslag van energie. Ook gaat deze groep binnenkort op werkbezoek bij de plaatselijke speculaasfabriek de Ruiter om eens te praten over de mogelijkheden voor het gebruik van hun restwarmte.

De deelgroep Isolatie heeft het gehad over randvoorwaarden voor isolatiemateriaal en het collectief inkopen hiervan. Ook willen zij kijken naar bepaalde standaard woningtypes in Ooltgensplaat. Inwoners die in zo’n bepaald type woning wonen kunnen dan als voorbeeldwoning dienen. Voor zo’n voorbeeldwoning zoeken we uit welke maatregelen kansrijk zijn en wat dat dan kost. Inwoners kunnen zich dan identificeren met zo’n voorbeeldwoning.

De deelgroep biodiversiteit en klimaat heeft een hoofdstuk voor in het Klimaatplan opgeleverd. Zij praten hier na de vakantieperiode over door met medewerkers van de gemeente.

Na de terugblik op de fysieke werksessies heeft de groep een presentatie gehad van een medewerker van de Provincie Zuid-Holland, tevens adviseur warmte voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij vertelde ons over de warmteoplossingen die mogelijk zijn op ons eiland. Later dit jaar wordt Ooltgensplaat ingevoerd in een “warmtetool”. Alle scenario’s die mogelijk zijn met warmte kunnen hierin worden uitgerekend zodat duidelijk wordt wat een bepaalde oplossing kost voor elke partij. De groep kan dan samen met een medewerker van de warmtetool berekeningen maken.

23 augustus komt de groep fysiek bij elkaar in ’t Centrum en dan kijken we vooruit naar de inzet van het Klimaatspel in Ooltgensplaat, op 27 oktober. Voor dit spel hebben we de EAW subsidie toegekend gekregen. Het Klimaatspel is een tafelspel dat wordt gespeeld met experts en inwoners, met als doel gezamenlijk te verkennen welke keuzes er zijn om de eigen buurt klimaatbestendig te maken.

Gezamenlijk verkennen we:

  • Wat de beschikbare technieken zijn.
  • Op welke schaal deze kunnen worden toegepast.
  • Wat de ruimtelijke impact ervan is op de eigen woning en op de straat.
  • En welke kansen er liggen op het vlak van samenwerking en rolverdeling.

Experts en inwoners zitten samen aan tafel zodat ze gelijk met elkaar het gesprek aan kunnen. De uitkomsten van het Klimaatspel kunnen goed gebruikt worden als basis van het eerste Klimaatplan voor het dorp.  

Wilt u ook meedoen? Stuur dan een berichtje naar projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl.

Terug