Terugblik bijeenkomst 15 juni

Dinsdagavond 15 juni hebben we met de meedenkers van Ooltgensplaat weer gesproken over het klimaatplan voor hun dorp.

De groep was verdeeld in tweeën:

  1. Informeren/bewustwording + isolatie
  2. Techniek

In de twee groepen zijn vragen beantwoord over het te bereiken doel van de groep, hoe daar te komen en met welke tijdsinspanning.

De groep techniek wil de technische (on)mogelijkheden in beeld brengen, deze delen met het dorp en verder uitwerken in een plan. Er staan een drietal excursies gepland: CESAR project in Brabant (Elektrische energie wordt omgezet in warmte en opgeslagen in basalt), kijken bij de plaatselijke koekjesfabriek de Ruiter’s (restwarmte) en kijken bij het bedrijf van André van den Oudenrijn (biogas).

De groep informeren/bewustwording wil een breed gedragen plan en goede voorlichting voor de inwoners. Het doel van de groep isoleren is dat iedereen mee moet kunnen doen.

Na enkele keren digitaal met elkaar te hebben vergaderd is nu afgesproken een datum te plannen voor een fysieke werksessie met de deelgroepen. De deelgroepen zijn: ‘informeren/bewustwording’, ‘isolatie’, ’techniek’ en ‘biodiversiteit en klimaat’. Wilt u aansluiten? Stuur dan een berichtje naar projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl. De volgende gezamenlijke vergadering staat gepland op 12 juli van 19:30 tot 21:00 uur.

Terug