Terugblik bijeenkomst Sommelsdijk (2 december 2021)

Tijdens de bijeenkomst op 2 december stond de communicatie naar de inwoners centraal. De insteek van de koplopersgroep is namelijk om op laagdrempelige manier inwoners te informeren en motiveren om te verduurzamen.

De twee werkgroepen quick wins (eenvoudige maatregelen om te verduurzamen) en klimaatadaptatie (inspelen op een veranderend klimaat) hebben verschillende opties besproken om dit te doen.

Met inwoners in gesprek
De groep quick wins heeft het idee om met de elektrische gemeentecamper door Sommelsdijk te rijden en met inwoners in gesprek te gaan. In de bijeenkomst zijn actiepunten gemaakt. In het volgende overleg worden de actiepunten besproken en het plan verder uitgewerkt. Ook wordt er gekeken naar andere manieren om inwoners te informeren. Dit wordt later verder uitgewerkt.

Terug