Terugblik bijeenkomst Sommelsdijk (20 september)

Deze sessie ontstonden er twee directe werkgroepen: ‘quick wins’ en ‘klimaatadaptatie’. Deze groepen maken de komende maanden een plan voor Sommelsdijk.

Quick wins
De groep quick wins houdt zich bezig met het verduurzamingsmaatgelen om woningen en gebouwen duurzamer te maken. Denk hierbij aan een manier om de woning duurzaam te verwarmen, isoleren maar ook eenvoudige maatregelen zoals tocht verhelpen, gebruik van LED-lampen et cetera.

Klimaatadaptatie
De groep klimaatadaptatie maakt een plan hoe Sommelsdijk klimaatbestendiger kan worden. Denk hierbij aan het vergroenen van het dorp en de tuinen. Maar ook wordt bijvoorbeeld gekeken hoe overtollig water kan worden opgeslagen.

Beide werkgroepen komen regelmatig samen om verder aan de plannen te werken. Ook staat er op donderdag 2 december om 19:30 uur een bijeenkomst gepland. Hier wordt de voortgang van de plannen besproken.

Terug