Terugblik digitale bewonersbijeenkomst Ooltgensplaat

21 april vond de tweede digitale bewonersbijeenkomst van Ooltgensplaat plaats. Er waren 13 inwoners aanwezig.

We houden deze avonden omdat we met elkaar toewerken naar een klimaatplan voor Ooltgensplaat. In dit plan komt te staan de manier waarop in Ooltgensplaat invulling wordt gegeven aan de vragen hoe we in 2050 uiteindelijk klimaat adaptief zijn en we onze energie duurzaam opwekken. Dit plan maken we in kleine stappen: het hoeft geen vervolmaakt plan te zijn naar 2050. Onze eerste opzet voor het plan bevat de eerste stappen en moet in maart 2022 gereed zijn.

Het klimaatplan

Op basis van de vorige bijeenkomst en de latere inbreng van inwoners is een fictieve inhoudsopgave opgesteld. De bedoeling is dat de lijst houvast geeft voor het opstellen van het plan. Het is een dynamisch document waarop prioritering kan plaatsvinden en we steeds beter scherp krijgen in wat we in het plan terug willen zien.

Inspiratie: het verhaal van Stad aan ’t Haringvliet

Laurens Huizer is één van de tafelaars die in Stad betrokken is bij Stad Aardgasvrij. De reden waarom Laurens mee is gaan denken over de toekomst voor Stad, komt voort uit zijn rentmeesterschap.

Begin 2019 werd een informatieavond gestart in Stad a/h Haringvliet. De projectleider gaf daar het idee mee om het dorp te verwarmen op waterstof. Er werd gevraagd naar inwoners die mee wilden denken of dit een mogelijke optie is. Er werden 3 onderwerpen ingericht: tafel techniek (over de techniek rondom waterstof), tafel communicatie (om te communiceren naar dorpsgenoten) en een tafel financiën (wie gaan de kosten betalen en wat zijn subsidiemogelijkheden). Laurens is aangesloten bij de tafel financiën. Zo is het traject van start gegaan. Al snel werd per tafel vergadert en een aantal keer werd een bijeenkomst georganiseerd met alle 3 de tafels, zodat alle kennis en ontwikkelingen met elkaar gedeeld kon worden.

Hoe verder?

18 mei om 19:30 uur is de volgende digitale bijeenkomst.

De meedenkers is gevraagd om na te denken over de volgende vragen:

  1. Omschrijf in 4/5 zinnen welk doel/droombeeld u in wilt brengen in het Klimaatplan van Ooltgensplaat in 2050.
  2. Wat moet er in 2040 gebeurd zijn om dat doel/droombeeld te bereiken?
  3. Wat moet er in 2030 gebeurd zijn om dat doel/droombeeld te bereiken?
  4. Wat kunnen we nu al doen?

Tijdens de bijeenkomst verdelen we de groep in kleinere groepjes en werken de groepjes aan een eerste aanzet om hun plan verder uit te werken.  

Wilt u aansluiten? Stuur dan een mailtje naar projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl.

Terug