Voortgang Klimaatplan Stellendam

Juli 2021

De gemeente werkt aan een klimaatbestendige toekomst. Het klimaat verandert. Het is nodig om de uitstoot van CO2²te verminderen. Het opwekken van duurzame energie is één van de grote opgaven voor de toekomst. De afgelopen maanden zijn wij hierover in gesprek geweest met een aantal inwoners over de mogelijkheden in Stellendam.

De volgende thema’s zijn daarbij aan de orde geweest.

  • Waar halen wij onze energie vandaan?
  • Hoe verwarmen wij onze huizen?
  • Hoe gaan we om met klimaatverandering?

Samen met de inwoners werken we aan een klimaatplan voor Stellendam. In dit plan worden de mogelijkheden en oplossingen op bovengenoemde vraagstukken vastgelegd.

De deelnemers aan de gesprekken hebben de gemeente verzocht om met een eerste schets te komen voor een klimaatplan voor Stellendam. Het klimaatverhaal van Stellendam bestaat uit de te nemen maatregelen in het kader van de Regionale Energiestrategie, mogelijkheden om energie te besparen en mogelijke alternatieve energieopwekking.

In de onlangs gehouden enquête hebben meer dan 50% van de respondenten in Stellendam aangegeven dat zij bij het project betrokken willen zijn.

Op basis van de eerste schets zal met inwoners en ondernemers verder gesproken worden. Het voornemen is om de gesprekken in september 2021 voort te zetten.  

Terug