Windmolens Haringvlietdam

Langs de Haringvlietdam, aan de kant van het Haringvliet, komen twee nieuwe windmolens. Hier wordt momenteel een plan voor ontwikkeld en onderzoek naar gedaan door het bedrijf E-Connection. De molens komen niet in gemeente Goeree-Overflakkee, maar in gemeente Hellevoetsluis.

Twee nieuwe windturbines

Aan de Noordzeekant van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. E-Connection, het bedrijf dat ook de huidige windturbines exploiteert is daarvoor de plannen aan het uitwerken. Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd. Het streven is om alle noodzakelijke procedures dit jaar af te ronden. De verwachting is dat de nieuwbouw van de windturbines op zijn vroegst in 2023 kan beginnen. 

Waarom nieuwe windmolens? 

Hellevoetsluis moet op haar grondgebied windmolens plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (megawatt). Daarover zijn enkele jaren geleden afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. De locatie aan de Haringvlietdam staat ook al enige tijd vast. Er waren tot enkele jaren geleden meerdere locaties in beeld. Er is toen door de gemeente gekozen voor de locatie die op het meeste draagvlak kon rekenen, en dat is de locatie aan de Haringvlietdam. Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie windmolens te plaatsen, dat worden er nu twee. De reden daarvoor is dat één van drie nieuwe windturbines geplaatst zou worden op een plek waar de ‘blokkendam’ ligt die is gebruikt bij het aanleggen van de Haringvlietdam. Maar dat is niet mogelijk. Er is onderzocht of twee windturbines ook ongeveer dezelfde hoeveelheid energie kunnen opleveren als de afgesproken drie turbines en dat blijkt mogelijk te zijn. 

De omgeving betrekken 

E-Connection wil de ondernemers in de omgeving van het windpark en mensen die in de omgeving wonen goed informeren over het traject. Er vinden al geruime tijd gesprekken plaats met de recreatieve ondernemers die bij het Quackstrand actief zijn. In februari zijn er drie online bijeenkomsten geweest voor mensen en ondernemers uit de omgeving. In maart zal ook een bijeenkomst worden georganiseerd waar alle overige belangstellenden welkom zijn.

Bestemmingsplan en vergunning

Voor de nieuwe windturbines is een bestemmingsplanwijziging nodig. De planning van het traject is als volgt (ongeveer):

  • April 2021: Ontwerp-bestemmingsplan en vergunningaanvraag worden door E-Connection ingediend bij de gemeente
  • Mei 2021: Het ontwerp-bestemmingsplan en de concept-vergunning liggen zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hierop reageren door een zienswijze in te dienen.
  • Mei 2021: Het ontwerp-bestemmingsplan wordt besproken in de raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie (WWR). 
  • Vanaf mei/juni: Zienswijzen en reacties vanuit de raadscommissie WWR worden behandeld.
  • Augustus 2021: College van B&W behandelt het bestemmingsplan en besluit om dit aan de gemeenteraad voor te leggen om vast te stellen.
  • September 2021: Behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie WWR en vervolgens vaststelling door de gemeenteraad. 
  • De start van de bouw van de windturbines zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. 
Terug