Samen maken we Goeree-Overflakkee klimaatkrachtig

We zijn op weg naar een duurzame toekomst. De komende jaren maken fossiele brandstoffen plaats voor schone, duurzame energie. Deze overgang raakt ons allemaal: jong en oud, huiseigenaar en huurder, eilandbewoner en ondernemer. De gemeente Goeree-Overflakkee maakt flink werk van onze duurzame toekomst. Er moet alleen nog veel gebeuren voordat het zover is. Dit kunnen we niet zonder onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners! Laten we daarom samenwerken aan de plannen, oplossingen en de uitvoering.

Inloopbijeenkomsten uitgesteld
I.v.m. de huidige situatie rond het corona-virus worden de inloopbijeenkomsten uitgesteld. Ondanks alle geplande 1,5 meter maatregelen, vinden wij het beter om deze bijeenkomst digitaal te organiseren. Over de manier waarop we dat gaan doen, denken we nog na. U ontvangt hiervoor een nieuwe uitnodiging.

 

RAS

Met slimme
aanpassingen!

De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. Ook het weer verandert: hittegolven, droogte, extreme neerslag. Al die veranderingen vragen om effectieve maatregelen.

Hoe kunnen we met elkaar de overlast en schade beperken?

RES

Uit duurzame
oplossingen!

Om klimaatverandering af te remmen moeten we op zoek naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen én moeten we minder energie gaan gebruiken.

Hoe zorgen we dat we in die toekomst minder energie nodig hebben en welke duurzame oplossingen zijn er?

TvW

Met duurzame
warmte!

Want in de toekomst verwarmen we onze huizen en gebouwen zonder aardgas. De overheid wil dat in 2050 alle woningen in ons land helemaal aardgasvrij zijn.

Hoe gaan we die klus klaren met z’n allen? En welke opties zijn er eigenlijk?

bijeenkomsten

woensdag 23 september, 2020

Stellendam - avond

Haegse Huus - Haagsestraat 4a

zaterdag 26 september, 2020

Stellendam - Ochtend / middag

Haegse Huus - Haagsestraat 4a

Contact

We starten met het maken van plannen samen met vijf kernen: Ooltgensplaat, Stad aan ’t Haringvliet, Oude Tonge, Sommelsdijk en Stellendam. De andere kernen komen later aan de beurt. In de tussentijd komen we langs met meer informatie over wat inwoners zelf al kunnen doen.

Nog niet iedere kern heeft een contactpersoon. Hieronder vind je de al bekende contactpersonen.