Gemeenteraad stelt participatiekaders Klimaatkrachtig GO vast

08-04-2021
194 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de raadsvergadering van 8 april 2021 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de participatiekaders voor KKGO vastgesteld. Deze kaders zijn nodig omdat er in het traject om te komen tot een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee veel samengewerkt wordt met inwoners en andere betrokkenen.

Het is goed om te weten wat de ‘spelregels’ voor samenwerking zijn. De spelregels gaan over vragen als: waar gaan we het over hebben; wie is verantwoordelijk voor wat; wat is onbespreekbaar en wanneer is het resultaat goed genoeg. Deze zijn bepalend voor het verloop van de samenwerking. Zonder goede afspraken komt er een punt waarop betrokkenen mogelijk met verschillende verwachtingen aan tafel zitten, waardoor het lastig is om nog tot een resultaat te komen. Daarom is nu een aantal kaders vastgesteld. Sommige kaders zijn hard en kunnen niet aangepast worden, omdat ze bijvoorbeeld door het Rijk zijn opgelegd. Andere kaders zijn zachter van aard: dat zijn maatwerkafspraken per dorp over de manier waarop we met elkaar willen samenwerken. Deze kaders worden samen met de inwoners opgesteld.

Daarnaast zijn verschillende participatievormen vastgesteld. Dat zijn rollen die inwoners kunnen hebben in het proces. Iedereen kan de rol kiezen die het best bij hem/haar past. Deze rol kan gedurende het traject veranderen.

Tot slot is een kader vastgesteld als basis voor besluitvorming, zodat helder is wanneer een plan voldoende draagvlak heeft om verder te kunnen gaan naar de uitvoering.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

Cookie-instellingen