Meedenkers gevraagd: ‘hoe maken we ons eigen dorp groen en duurzaam?’

13-03-2023
270 keer bekeken 0 reacties

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen wil de gemeente Goeree-Overflakkee nadenken over mogelijkheden, plannen en de uitvoering daarvan om Goeree-Overflakkee klimaatkrachtig te maken. Hiervoor is een platform in het leven geroepen dat precies zo heet: Goeree-Overflakkee Klimaatkrachtig.

Het mooie aan dit initiatief is dat het bedoeld is vóór bewoners dóór bewoners. En om daar invulling aan te geven wordt op lokaal niveau, per dorp, met elkaar in gesprek gegaan. Bewoners die hieraan meedoen worden in dit verband ‘meedenkers’ genoemd. En daarvan zijn er nog veel meer welkom. Vandaar ook de uitnodiging: meld je aan!
 

In Ooltgensplaat ís al een meedenkgroep actief. Willem van Drongelen en Marga Erkelens maken daar deel van uit en graag vertellen ze over wat ze doen en over het belang van wat ze doen. Natuurlijk in de hoop dat het ook anderen stimuleert om zich als meedenker aan te melden.

Platform

Maar eerst: wat moeten we ons voorstellen bij het platform Goeree-Overflakkee Klimaatkrachtig? Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee is een initiatief van gemeente Goeree-Overflakkee. In samenwerking met Oost West Wonen, Energieloket GO en Provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Hoe gaan we om met klimaatverandering? Waar halen we onze energie vandaan? Hoe gaan we onze huizen verwarmen? En hoe werken we aan een circulair Goeree-Overflakkee? Op deze vragen wordt, samen met lokale inwoners en ondernemers, naar het juiste antwoord gezocht. De betrokken deelnemers houden zich bezig met drie verschillende thema’s: Techniek, Isolatie en Biodiversiteit. De meesten richten zich op één thema, sommige ook op meer. In ieder geval gaat het erom dat vanuit elk van de thema’s wordt gekeken naar: wat zijn de kansen of mogelijkheden om ons eigen dorp te helpen groener te maken, duurzamer te maken en gezamenlijk aan energiebesparing te doen.

Techniek

“Hier in Ooltgensplaat hebben we op het gebied van techniek al verschillende dingen onderzocht”, vertelt Willem. “Zoals aquathermie, om warmte uit oppervlaktewater te halen, bijvoorbeeld in het Spui, en daarmee bepaalde straten te verwarmen. Ook de mogelijkheden voor koboldopslag hebben we bekeken. Batterijopslag van elektriciteit per straat kan ook nog. Het richt zich er allemaal op om voor een dorp de nodige energie centraal op te kunnen slaan. Punt is alleen dat voor veel oplossingen de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet op dit moment te gering is. Daarnaast loop je ertegenaan dat bij veel woningen de isolatie niet voldoende op orde is voor verdergaande duurzaamheidsslagen. Dus hebben we de focus hiernaar verlegd.”

Isolatie

“We hebben centraal in het dorp een bijeenkomst gehouden om mensen te prikkelen mee te gaan doen”, vervolgt Willem. “Dat leverde belangstellenden op waarmee we samen konden nadenken over de isolatie van hun woningen. Op het gebied van woningisolatie en energiebesparing hebben veel mensen al wat gedaan, maar ze realiseren zich dikwijls niet dat er nog meer rendement te behalen is. Daarnaast merk je dat een aantal mensen al best veel weet en met hun kennis ook anderen zouden kunnen helpen, meedenker zouden kunnen worden. Dat burgers elkáár dus helpen energie te besparen. En als je gezamenlijk, bijvoorbeeld voor een straat, vervolgens ook tot oplossingen weet te komen, is dat ook nog goedkoper.” Willem vertelt dat met behulp van warmtecamera’s, die de gemeente beschikbaar stelde, bij mensen thuis precies in beeld gebracht werd wáár in huis warmte werd verloren. Zodat juist daarop gericht verdergaande isolatiemaatregelen genomen konden worden die veel effect hebben. En dat is heel leuk om als burgers voor en met elkaar te doen! We zijn nog niet het hele dorp rond. We hebben eerst straten geselecteerd aan de hand van de belangstelling die er was. Maar nadat wij als meedenkgroep rapport en advies hebben uitgebracht, houdt het voor ons wel een eind op. Mensen zullen daarna zélf aan de slag moeten met hun woning. En dan kan het fijn of wenselijk zijn dat ze ook dáárbij een steuntje in de rug krijgen. Hiervoor wordt gekeken naar welke partijen dat zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld Deltawind, of Energieloket Goeree-Overflakkee.”

Biodiversiteit

Een andere tak van sport is werken aan meer groen in het dorp, met meer kansen voor insecten en opvang van regenwater. Ofwel biodiversiteit. “Daar zijn we dus óók mee bezig”, vertelt Marga. “Zo hebben we een YouTube filmpje gemaakt over hoe je groene dakjes kunt maken en wat de voordelen daarvan zijn. Op Oeltgensdagen staan we ook, om meer groen en minder steen in het dorp te promoten, dus trottoirs groener te maken en om minder tegels in de tuin te doen. Om regenwater op te vangen promoten we het gebruik van regentonnen. We spelen ook met de gedachte om in het voorjaar zakjes met bloemzaad uit te delen, die in de zomer voor prachtige bloemen zorgen, die weer goed voor insecten zijn. Of we organiseren een plek waar mensen stekjes kunnen ruilen. Heel leuk!”

Meedenkers

Niet alleen in Ooltgensplaat, maar ook in Stellendam en Sommelsdijk zijn meedenkgroepen actief. En heel graag zien ze versterking van de gelederen tegemoet. “Mensen die verduurzaming een warm hart toedragen, die anderen, dorpsgenoten, graag helpen en die het mooi vinden om te werken aan dingen die voor je eigen dorp waardevol zijn”, zeggen Willem en Marga, die veel voldoening uit deze activiteiten halen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom! Wie interesse heeft kan contact opnemen met de gemeente Goeree-Overflakkee via projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl of 0187 140187. Meer info is ook te vinden op www.klimaatkrachtiggo.nl.


 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen